Quá trình hình thành

About us

Quá trình hình thành

         

          Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước có trụ sở tại C12 Ấp Thống Nhất 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh . Được thành lập theo Quyết định số 6657/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Cơ khí Công trình Cấp nước thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước.

          Trước khi trở thành Công ty Cổ phần, đơn vị là Xí nghiệp Cơ khí Công trình Cấp nước được thành lập theo quyết định số 8014/QĐ-CN-TCHC ngày 29/12/2003 của Công ty Cấp nước TPHCM (nay là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn), là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/11/2006. Sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005845 ngày 03/01/2007, Công ty chính thức đi vào hoạt động. Đến nay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã đăng ký thay đổi lần thứ 7 số 0304772551 ngày 13/11/2020

 

 

Chat với chúng tôi