Ngành nghề kinh doanh

About us

Ngành nghề kinh doanh

STT

Tên nganh

1

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi va điều hoa không khí

Chi tiết: Xây dựng mạng lưới cấp nước 1,2,3; công trình phụ trợ nganh nước. Sửa chữa, khắc phục sự cố đối với các công trình cấp nước có quy mô lớn.

2

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng va điều khiển

Chi tiết: sửa chữa, bảo trì đồng hồ đo nước.

3

Chuẩn bị mặt bằng

Chi tiết: San lấp mặt bằng.

4

Vận tải hang hóa bằng đường bộ

Chi tiết: Kinh doanh vận tải hang hoá bằng ôtô

(vận chuyển vật tư, thiết bị).

5

Bốc xếp hang hóa

Chi tiết: Dịch vụ bốc xếp hang hoá.

6

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh nha ở. Cho thuê bến bãi. Kinh doanh bất động sản.

7

Hoạt động kiến trúc va tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng va công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

8

Gia công cơ khí; xử lý va tráng phủ kim loại

Chi tiết: Gia công cơ khí, lắp ráp thiết bị (không gia công tại trụ sở)

9

Sản xuất khác chưa được phân vao đâu

Chi tiết: sản xuất các vật tư phụ kiện nganh nước; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)

10

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: xây dựng: dân dụng, công nghiệp, nha ở, cầu, đường bộ, bờ kè, bến cảng, bến bãi, cấp thoát nước, tái lập mặt đường.

11

Đại lý, môi giới, đấu giá

Chi tiết: đại lý vật tư nganh cấp nước.

12

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vao đâu

Chi tiết: Mua bán sản phẩm vật tư nganh cấp nước. Mua bán vật tư, thiết bị nganh cấp, thoát nước.

13

Kiểm tra va phân tích kỹ thuật

Chi tiết: Dịch vụ kiểm định đồng hồ đo nước, dịch vụ thử nghiệm đồng hồ đo nước; dịch vụ kiểm tra sức kháng từ của đồng hồ đo nước

14

Lắp đặt hệ thống điện hạ tầng kỹ thuật va lắp đặt xây dựng khác.

Chi tiết: lắp đặt hệ thống cáp điện, cáp quang học, cáp viễn thông.

15

Cho thuê xe có động cơ

 

Chat với chúng tôi