Công ty cổ phần
Cơ khí Công trình Cấp nước

Công ty cổ phần
Cơ khí Công trình Cấp nước

Công ty cổ phần
Cơ khí Công trình Cấp nước

Công ty cổ phần
Cơ khí Công trình Cấp nước

Công ty cổ phần
Cơ khí Công trình Cấp nước

Giới thiệu về chúng tôi

Quá trình thành lập Công ty CP Cơ khí Công trình Cấp nước

  • Trụ sở tại 92 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
  • Được thành lập theo Quyết định số 6657/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Cơ khí Công trình Cấp nước thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước.
  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Công trình Cấp nước được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/11/2006.
  • Sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005845 ngày 03/01/2007, Công ty chính thức đi vào hoạt động.
Đến nay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã đăng ký thay đổi lần thứ 6 số 0304772551 ngày 16/06/2016.
Dịch vụ

Dịch vụ chính của chúng tôi

Thi công công trình cấp nước

Chuyên thi công công trình cấp thoát nước, xây dựng dân dụng, giao thông...

Kiểm định, hiệu chuẩn, đo thử nghiệm đồng hồ nước cơ khí, điện tử

Kiểm định, hiệu chuẩn, đo thử nghiệm đồng hồ nước DN (15mm - 800mm)

Kinh doanh đồng hồ nước

Chuyên cung cấp các loại đồng hồ đo lưu lượng nước

Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Chat với chúng tôi